Maeth Natur - Eli Lleddfol | Maeth Natur - Soothing Skin Balm 100ml

Regular Price
£22.00
Sale Price
£22.00
Regular Price
Sold Out
Unit Price
per 
Quantity
- +

 Eli croen naturiol, di-ddwr, wedi ei drwytho â phlanhigion a dyfir yng Nghymru.

Yn naturiol lleddfol ac wedi'i wneud â llaw yng Nghymru, eli croen maethlon a lleddfol ar gyfer unrhyw ran o'r corff. Yn yr eli hwn fe ddewch o hyd i rannau lleddfol o ddail wedi’u casglu’n ofalus, wedi’u dethol a’u casglu â llaw, ac yn deillio o’r clystyrau helaeth o blanhigion natur sy’n tyfu ymhlith gwrychoedd ac ymylon caeau cefn gwlad hardd Cymru.

Eith ychydig yn bell!

Mae’r cynhwysion oll naturiol yn gweithio gyda’u gilydd i leddfu, llitho a chreu rhwytr amddiffynnol i’r croen. Does dim byd sinthetig ynddo dim ond maeth naturiol natur.....

Y planhigyn rhyfeddol Llyriad yr Ais yn egr ac yn wrthocsidydd sy’n lleddfu cosi, ac yn cefnogi’r croen i iachau. Mae'r cwyr gwenyn ei hun yn wrth facteriol a gwrth lidiol, yn lledfu’r croen heb llenwi’i fandyllau. Mae'r Olew Almond Melys yn esmwytho ac yn faethlon ac yn helpu i adfywio eich croen. Yn addas iawn ar gyfer croen sych, sensitif ac aeddfed. Mae'r Olew Hanfodol Lafant, sydd yn wrthfeicrobaidd, wrthffyngol ac yn wrthlidol yn gweithio’i hud ar y croen tra’n ymlaciol ei arogl.

100ML

 

Waterless Natural Skin Balm infused with plants grown in Wales.  Naturally nurturing and made by hand in Wales, a moisturising, nourishing and soothing skin balm for any part of the body. In this balm you will find the soothing extracts of carefully sourced, selected and hand gathered leaves and stems from the bountiful clusters of natures plants that grow amongst the hedgerows and field margins of the beautiful Welsh countryside.

Using as much of the ingredients as possible as local as possible from beeswax to plants means the carbon footprint is reduced, a little bit to help save our planet.  

Made using : Ribwort plantain infused sweet almond oil, beeswax, lavender oil, geraniol, limonene, 0 point 62 per cent linalol. 

100ML

Further details: 

A little goes a long way!

All the natural ingredients work together to soothe, moisturise and create a protective barrier for the skin. Includes no synthetic ingredients only the natural nutrition of nature. The wonderful plant Ribwort Plantain is astringent and an antioxidant and one that relieves itching, and supports in the skins healing. The beeswax itself is anti-bacterial and anti-inflammatory, giving the skin a protective barrier without blocking your pores. The Sweet Almond Oil is moisturising and nutritious and helps rejuvenate your skin. Very suitable for dry, sensitive and mature skin. The Lavender Essential Oil, which is antimicrobial, antifungal and anti-inflammatory works its magic on your skin whilst being relaxing in its scent.

Contact us