Cysylltwch â ni | Contact us

Dewch i’n gweld  |  Visit us:

Siop Ria, 1 Heol Tegid / Tegid Street

Y Bala, Gwynedd, LL23 7UR


Oriau agor  |  Opening hours

9.30am – 5.00 pm 

Dydd Llun i Ddydd Sadwrn | Monday to Saturday

 

Galwch gysylltu â ni drwy ein ffonio, anfon ebost neu llenwi’r ffurflen ymholiad isod | You can contact us by phoning, sending us an email or by filling out the contact form below.

Ffoniwch ni ar | Phone us on : 01678 521800

Ebostiwch ni | Email us : post@siopria.co.uk