Gêm Pentyrru Tŵr | Tower Stacking Game

Regular Price
£8.00
Sale Price
£8.00
Regular Price
Sold Out
Unit Price
per 
Quantity
- +

Tegan traddodiadol ar gyfer cenhedlaeth newydd. Mae'r gemau pren yn cynnwys gorffeniad di-sglein i'w lliwiau niwtral. Mae pob un o'r tri dyluniad sydd ar gael (arth, eliffant a chwningen) yn cynnwys pen cymeriad hoffus, ynghyd â phum cylch pentyrru sydd wedi'u cynllunio i ddatblygu sgiliau datrys problemau a chydsymud ar gyfer babanod.

OS GWELWCH YN DDA NODWCH Y BYDD EICH CYMERIAD YN CAEL EI DDEWIS AR HAP

These traditional stacking games showcase contemporary features for a new generation. The wooden games feature a matt finish to their neutral colours. Each one of the three designs available (bear, elephant and rabbit) features a loveable character head, complete with five stacking rings which are designed to develop problem solving and coordination skills for babies.

PLEASE NOTE YOU WILL RECEIVE A RANDOM CHARACTER.

Not suitable for under 10 months.

Toy measures H 150, W 55, D 55mm.


Contact us