Siopa’n Lleol

Mae Siop Ria yn falch iawn o fod yn rhan o’r cynllun newydd “Siopa’n Lleol” yma yn y Bala … neges bwysig iawn yn ein barn ni!

Nod y fenter newydd hon a lansiwyd gan Grŵp Busnes y Bala y mis hwn yw codi ymwybyddiaeth yn lleol ac yn genedlaethol o bwysigrwydd cadw arian yn lleol i helpu busnesau bach y stryd fawr i oroesi.

Mae’r bagiau cotwm o ansawdd gwych, a ddyluniwyd ac a argraffwyd yn y Bala, ar werth yn Siop Ria a nifer o siopau eraill yn y Bala, am bris o £ 4.50 …. dewch, mae angen bag am oes da ar bawb!

Awst 2017