Enillydd!

Newyddion gwych yr wythnos hon! – “Mae Grŵp Busnes y Bala a Y Cyfnod yn falch o gyhoeddi mai enillydd cystadleuaeth Bywiogi’r Bala yw Siop Ria, llongyfarchiadau i’r busnes buddugol! ”

Rydym bob amser yn gweithio’n galed i sicrhau bod Siop Ria yn edrych ar ei orau, felly roeddem yn falch iawn o dderbyn y newyddion yma yr wythnos hon!

Bydd Siop Ria yn derbyn £100 gan Grŵp Busnes y Bala ac rydym wedi penderfynu, yn hytrach na’i gadw, byddwn yn rhoi’r gwobrau i ddau achos lleol; Cylch Meithrin Y Bala a Parc Chwarae Heol y Castell.

Bu’n bleser gweld tref y Bala yn edrych mor hyfryd a lliwgar dros yr wythnosau diwethaf, gyda llawer o fusnesau’n addurno blaen eu siopau. Mae hefyd yn bleser bod yn rhan ohoni, felly rydym yn gobeithio y bydd Grŵp Busnes y Bala yn parhau i gynnal y gystadleuaeth hon am ychydig flynyddoedd i ddod.

Awst 2017