Cysylltu â Siop Ria yn Y Bala Gogledd Cymru

Dewch i’n gweld yn:

Siop Ria

1 Heol Tegid

Y Bala

Gwynedd

LL23 7UR

Ffoniwch ni ar:

01678 521800

Ebostiwch: 

post@siopria.co.uk

 

Gwybodaeth am y cwmni

Mae Siop Ria Cyf yn fusnes cyfyngedig ac wedi ei gofrestru i:

1 Heol Tegid,
Y Bala,
Gwynedd, 
LL23 7UR.

Rhif Cwmni : 8614750

Rhif TAW : 123152852