Gwobr 1af am ffenestr Nadolig i Siop Ria

Bob blwyddyn amser y Nadolig mae Cyngor Tref y Bala yn noddi cystadleuaeth i fusnesau’r Bala am y ffenestr Nadolig orau. Mae’r prif fachgen a’r prif ferch o Ysgol y Berwyn, yr ysgol uwchradd lleol yn cael y dasg anodd o benderfynnu pwy fydd yn 1af, 2il a 3ydd.

Flwyddyn yma ar Noson Siopa Nadolig hwyr y Bala, cawsom y newyddion da for Siop Ria wedi ennill! Rhoddwyd y wobr ar y noson gan y Maer a’r prif fachgen a’r prif ferch.

Byddwn yn rhoi’r wobr o £50 i Dim Achub a Chwilio De Eryri (SSSART), sefydliad hollol wirfoddol sy’n rhoi gwasanaeth hanfodol sy’n achub bywyddau.

Mae’r safon uchel o ffenestri Nadolig yn y Bala eleni yn dangos os ydym am gipio’r wobr eto flwyddyn nesaf, bydd rhaid gwneud sioe arbennig iawn ohoni! Gwell dechrau meddwl am syniadau rwan!!

Rhagfyr 2012.