Hanes Ria

O'i heiddo ar Stryd Fawr y Bala, mae Ria Thomas yn rhedeg Siop Ria gyda chymorth achlusurol gan ei Mam garedig iawn.

Crefftau Cyfoes

Wedi iddi raddio ym Mhrifysgol Metropolitan Manceinion yn 2002 gyda Gradd Dosbarth Cyntaf mewn Crefftau Cyfoes, dychwelodd gartref ac yn fuan, fe ddechreuodd gynllunio a gwneud cardiau â llaw ar raddfa fechan o'i hystafell wely yng ngartref ei rhieni.

Tyfodd y busnes yn raddol o'r fan honno a heddiw, mae'n siop anrhegion ar y stryd fawr sy'n gwerthu ei chardiau a'i hanrhegion hi ei hun ynghyd â phob math o bethau bendigedig sy'n mynd â'i bryd, o bob cwr o'r byd.

Cewch ddetholiad o'r cynnyrch sy'n gwerthu orau yn ei siop yn y Bala, yma yn siopria.co.uk.

Ein Stiwdio

O'i stiwdio yng nghefn y siop, cynhyrchir amrediad o gardiau, gemwaith ac anrhegion personol Ria sydd wedi eugwneud â llaw. Mae'r rhain ar gael yn y siop ac yma ar y wefan.

Cwestiynau?

Mae Ria'n gobeithio y byddwch yn mwynhau'r hyn a welwch yma, ond pe bai gennych unrhyw ymhoiadau, cwestiynau neu sylwadau ynglyn â'r safle neu'r Siop yn gyffredinol mae croeso i chi gysylltu a Ria.

Edrychwn ymlaen i glywed gennych yn fuan.